Nieuws

HoPe-team in actie - september 2017

In deze rubriek houden wij de “vrienden van HoPe” op de hoogte van de gang van zaken in Cusco en omgeving voor zover dat verband houdt met het werk van HoPe in die regio. Daarmee krijgen de donateurs en sponsors een min of meer concrete indruk van de context waarin HoPe werkt en van de werkzaamheden van de HoPe-equipe.

2017 09 speechFoto. Ex-minister Marilú Martens en haar opvolger Idel Vexler spreken de medewerkers van het ministerie toe.

Hier een kort verslag van waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest in Paucartambo. Het is fijn dat de onderwijsstaking voorbij is. Deze heeft al met al twee maanden geduurd. Wij kunnen nu weer verder met het werk op de scholen.

Over de staking

Even nog iets over de staking. De vorige keer – HoPe-team in actie augustus 2017 – heeft de Nederlandse redactie onvolledige informatie gegeven over de achtergronden van de onderwijsstaking. Het was niet alleen een centenkwestie, hoewel de hoogte van de salarissen en een groei van het aandeel van de onderwijsbegroting in het Bruto Nationaal Product belangrijke onderdelen van het eisenpakket waren. De zaak ligt echter inhoudelijker.

Toen er in het verleden een groot tekort aan leerkrachten was zijn er ongeschoolde leraren geworven die een aanstelling voor onbepaalde tijd, dus eigenlijk ‘voor het leven’ kregen. Velen hebben daarna echter nooit een pedagogische opleiding gevolgd, terwijl dat wel als voorwaarde was gesteld en terwijl het ministerie van onderwijs daartoe wel de mogelijkheden heeft geboden. 

Er staan nu erg veel ongeschoolde en onbekwame leerkrachten voor de klas. De regering wil nu alle leraren evalueren en degenen die niet geschikt worden bevonden ontslaan. Na ruim 50 dagen staking hebben alle partijen naar het lijkt wat toegegeven. Er komt een loonsverhoging in fases en de evaluaties van de leraren gaan gewoon door. Voordat de leraren worden geëvalueerd krijgen zij alsnog de gelegenheid cursussen te volgen waarmee zij hun vakbekwaamheid in voldoende mate kunnen opvijzelen. Is het uiteindelijk niet gelukt om aan de gestelde voorwaarden en eisen te voldoen, dan houdt het op en worden zij alsnog ontslagen.

Een bijkomend malheur is dat de jonge en energieke minister van onderwijs, Marilú Martens, is vervangen door Idel Vexler. Hij verklaart dat de in gang gezette onderwijshervormingen doorgaan. 

Professionalisering onderwijsspecialisten

De huidige regering wil ook af van de benoemingen van onderwijsspecialisten / beleidsmedewerkers via – simpel gezegd – vriendjespolitiek. In het verleden zijn veel functionarissen aangesteld die in feite onbekwaam zijn. Zij waren wel goede vrienden van mensen met de juiste vinger in de pap. De overheid is er nu toe overgegaan mensen voor deze posten te selecteren op basis van hun genoten opleiding en aantoonbare deskundigheid. Naar verwachting leidt ook deze stap tot een verbetering van het onderwijs en het onderwijsbeleid.

Weer aan het werk

De leraren zijn weer aan het werk, de kinderen kunnen hun recht op onderwijs weer tot gelding brengen en de discussies tussen de regering en de vakbeweging gaan ongetwijfeld door. En wij, leden van het HoPe-team, zijn weer de bergen ingetrokken en zijn verder gegaan met waar we voor de staking mee bezig waren: met het implementeren van het verbeteren van de onderwijsaanpak in het kleuteronderwijs. Dat doen we samen met de onderwijsspecialisten van de lokale overheid die wij tegelijkertijd ook trainen. Zoals bekend hebben wij hierover goede afspraken gemaakt met de overheid van Paucartambo.

2017 09 auto unnamed 2

Foto. Op pad, aangedreven door vier wielen.

Tegelijkertijd hebben we de directeuren van de scholen begeleid bij het uitwerken en afronden van hun schoolwerkplannen.

De onderwijsspecialisten van de overheidsdienst waarmee HoPe samenwerkt werken goed mee en voeren hun taken goed uit. Daarbij begeleiden zij de leerkrachten bij hun werk in de klassen en maken concrete plannen om onderwijsactiviteiten volgens het schoolplan in te voeren. Het gaat er immers om dat ze dat wat ze hebben opgeschreven ook in de praktijk leren uitvoeren, zodat het leerproces van de kinderen verbetert.

Voor degenen die detailkaarten van de Andes willen raadplegen: de afgelopen weken hebben we bezoeken gebracht aan de kleuterscholen van Ninamarca en Ayre, gelegen in het district Colquepata in de provincie Paucartambo.

2017 09 buiten unnamed

2017 09 dansje buiten MG 8695

2017 09 groep kinderen unnamed 1

L2 project: Spaans als tweede taal

2017 10 L2 DSC09008HoPe is vijf jaar geleden gestart met de ontwikkeling van een leermethode Spaans voor scholieren uit gebieden waar Quechua de voertaal is. Zonder een goede kennis van Spaans bestaat er geen kans op hoger onderwijs. Bovendien word je uitgelachen als je het Spaans niet goed beheerst. Discriminatie is een groot en hardnekkig probleem. Met aandacht voor taal probeert HoPe daar iets aan te doen.

Lees meer...

Schoolwerkplan voor 30 scholen

2017 10 SWP IMG 6509In Peru zijn alle scholen verplicht om een schoolwerkplan te hebben. Het document moet aangeven wat de beginsituatie is van het onderwijs, waar de noden liggen voor verbetering in de komende jaren, hoe men daar naartoe wil werken en hoe dit gemonitord en geëvalueerd moet worden.

Het document moet richtlijnen geven aan het schoolteam hoe men het onderwijs beter kan aanpassen aan de eigen sociaalgeografische situatie, zodat kinderen betere ontwikkelingskansen krijgen.  

Lees meer...

HoPe ondersteunt bouwprojecten

2017 10 OB Kukuli1Enige jaren geleden heeft HoPe besloten om (voorlopig?) geen bouwprojecten meer uit te voeren. In de afgelopen 20 jaar heeft HoPe 160 scholen gebouwd of gerenoveerd. In die tijd had de overheid daar de gelden niet voor of niet voor over.

Sinds enige jaren hebben de lokale overheden wel de mogelijkheid om te investeren in bouwprojecten. Medezeggenschap van de bewoners zorgt er voor dat de overheid nu zelf scholen bouwt.

Desondanks heeft HoPe in 2017 toch de ondersteuning van twee kleine bouwprojecten geaccepteerd. Het gaat om kleine projecten binnen scholen die HoPe jaren geleden heeft gebouwd.

Lees meer...

Warme truien voor de kinderen in het hooggebergte

2017 10 WT DSC00408

Ook dit jaar heeft HoPe weer een groot aantal warme truien kunnen uitdelen aan kinderen in de hooggebergtes. Jaarlijks sterven in Peru nog altijd veel kinderen in de hooglanden door onderkoeling. Veel inheemse gemeenschappen waar HoPe werkt liggen rond of zelfs ver boven de 4000 meter boven zeeniveau. In de winter kan de temperatuur ver onder het vriespunt zakken. De bewoners van de indiaanse gemeenschappen leven in eenvoudige hutten, meestal van opeengestapelde natuurstenen met een dak van gedroogd gras. Er is geen verwarming. De familie slaapt met z’n allen in één groot bed, zo houdt men elkaar een beetje warm. Toch sterven er jaarlijks veel kinderen aan de gevolgen van aandoeningen aan longen en luchtwegen.   

Lees meer...

Hans van Vliet, HoPe’s ambassadeur in ondernemersland

2017 10 VV Hans van Vliet

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit bij Hans van Vliet in z’n genen. Dat blijkt uit zijn visie en zijn manier van zaken doen die daarop is gebaseerd. Wanneer hij een opdracht aanbesteedt, of het nu een autoreparatie is of het faceliften van een bedrijfspand, gaat hij altijd na of het een goed bedrijf is voor de medewerkers en of hij niet een prijs kan maken waarbij de overeengekomen korting ten goede komt aan één van zijn twee goede doelen: de Stichting Holanda Peru (HoPe) en Sailwise, een watersportclub voor mensen met een beperking.

Tijdens zijn onderhandelingen komt hij altijd beslagen ten ijs: een pleidooi in begrijpelijke taal, wat documentatiemateriaal en een aanbod om eens mee te varen op één van zijn twee schepen: het zeiljacht de Veli Volantis en sinds kort ook zijn futuristische motorjacht, de Zero CO2, de Tesla onder de motorjachten.

Lees meer...

Actie voor HoPe

2017 10 AP Lamas in Lichtenvoorde

De corsogroep "Veur Mekare" heeft tijdens het Lichtenvoordse bloemencorso twee grote alpaca's laten zien. Er was ook aandacht voor HoPe in de grote hal. Er waren o.a. alpaca-sleutelhangertjes, armbandjes en portemonneetjes uit Peru te koop. De opbrengst is voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de bergdorpjes van Peru.

Lees meer...

HoPe-team in actie - september 2017

In deze rubriek houden wij de “vrienden van HoPe” op de hoogte van de gang van zaken in Cusco en omgeving voor zover dat verband houdt met het werk van HoPe in die regio. Daarmee krijgen de donateurs en sponsors een min of meer concrete indruk van de context waarin HoPe werkt en van de werkzaamheden van de HoPe-equipe.

2017 09 speechFoto. Ex-minister Marilú Martens en haar opvolger Idel Vexler spreken de medewerkers van het ministerie toe.

Hier een kort verslag van waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest in Paucartambo. Het is fijn dat de onderwijsstaking voorbij is. Deze heeft al met al twee maanden geduurd. Wij kunnen nu weer verder met het werk op de scholen.

Lees meer...

HoPe-team in actie - augustus 2017

In deze rubriek houden wij de “vrienden van HoPe” op de hoogte van de gang van zaken in Cusco en omgeving voor zover dat verband houdt met het werk van HoPe in die regio. Daarmee krijgen de donateurs en sponsors een min of meer concrete indruk van de context waarin HoPe werkt en van de werkzaamheden van de HoPe-equipe.

Lees meer...

Overdracht bestuur leerlingenhuis middelbare school Patacancha aan de ouderraad

2017 07 leerlingenhuis Patacancha 0R5A7477
Vrijdag 30 juni was een nieuwe mijlpaal voor Stichting HoPe. Op deze dag heeft HoPe de verantwoordelijkheid met betrekking tot het leerlingenhuis van de middelbare school overgedragen aan de ouderraad.

Lees meer...

Presentatie nieuwe onderwijsmethode voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

Nieuwe onderwijsmethode IMG 20170607 WA0001Zes jaar lang heeft HoPe, samen met het Peruaans Ministerie van Onderwijs en collega NGO Plan International, gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmethode voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar. Meer dan 150 kleuterscholen in de Regio Cusco hebben deelgenomen aan het programma waarbinnen de onderwijsmethode is ontwikkeld. Het nieuwe onderwijsprogramma gaat uit van de eigen taal en de eigen cultuur van de inheemse kinderen.

Het nieuwe onderwijsprogramma is onder grote belangstelling aan publiek en pers gepresenteerd. HoPe ondersteunt het Ministerie van Onderwijs gedurende 2017 bij de implementatie van het programma in alle kleuterscholen van het Departement Cusco. HoPe ondersteunt het ministerie in de scholing van haar onderwijsspecialisten en met de training van de docenten van  3.035 kleuterscholen. Het directe bereik in 2017 bedraagt meer dan 65.000 kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar. 

HoPe Peru heeft van de Regionale Afdeling van het Ministerie van Onderwijs een brief van erkenning ontvangen. Klik hier voor de vertaling.

Dit is weer een mijlpaal in de geschiedenis van HoPe.

Lees meer...

Sapa Pana Travel en HoPe al bijna 15 jaar in prettige verbinding met elkaar!

In 2018 is het 15 jaar geleden dat Sapa Pana Travel startte met het aanbieden van op maat samengestelde reizen naar Latijns-Amerika. De naam Sapa Pana Travel is toen met zorg gekozen. De woorden 'Sapa' en 'Pana' zijn ontleend aan het Quechua, een inheemse taal die nog altijd gesproken wordt in delen van Peru, Ecuador, Bolivia, Chili, Colombia en Argentinië. In het Quechua betekenen deze woorden: 'Uw Unieke Reis'. De eerste bestemmingen die we aanboden waren Peru, Bolivia en Chili. Sindsdien hebben we de filosofie dat we alleen reizen willen aanbieden naar bestemmingen die we door en door kennen, waar we regelmatig komen én waar we beschikken over een sterk en betrouwbaar netwerk. In de jaren die volgden groeide ons aanbod gestaag en tegenwoordig organiseren we reizen naar vrijwel geheel Latijns-Amerika én Antarctica.

Lees meer...

Projectbezoek HoPe in PeruLees meer...

Jaarverslag 2016

Het bestuur van HoPe is blij dat het jaarverslag 2016 is afgerond en dat het hierbij kan worden gepubliceerd.
Wij hebben dit jaar twee jaarverslagen gemaakt: één uitgebreid jaarverslag, zoals u van ons gewend bent, en één verkort jaarverslag. Dit laatste is speciaal gemaakt voor diegenen die snel een overzicht willen hebben van de projecten waaraan het ingezamelde geld is besteed. Het is een verantwoording in grote lijnen.

Lees meer...

Recent onderwijsbeleid in Perú

In het sponsorpakket dat sinds mei op onze website staat, geeft Walter Meekes een korte impressie van het onderwijsbeleid dat sinds de zittingstermijn van de vorige president Ollanta Humala is ontwikkeld. We vinden het van belang hier enige aanvullingen op te geven. De inspanningen van HoPe vinden immers in dit kader plaats.

Lees meer...

Team 2017 van HoPe

We zijn niet anders gewend dan vol lof over ons team in Cusco te praten. Die mensen daar die met kennis van de lokale situatie, waar armoede heerst, belangrijke ontwikkelingen op gang brengen. Altijd samen met de bevolking, soms samen met andere NGO’s en aanvankelijk met een sceptisch toekijkende overheid. Zij behaalden resultaten en wisten die zodanig uit te venten dat de overheid belangstellend werd en nu zelfs gevraagd heeft om die resultaten uit hun projecten op grotere schaal te implementeren.

Lees meer...

Markante oprichter Stichting HoPe Nederland overleden

Op 11 mei jl. is Gerard van Stijn, een van de mede-oprichters van Stichting HoPe Nederland op 73- jarige leeftijd overleden. Het oprichtingsbestuur houdt vele warme herinneringen over aan de goede samenwerking met hem. Gerard was al lange tijd ziek.

Al ruim voor de oprichting van de Nederlandse steunstichting in 2002 was hij zeer betrokken bij het werk van Walter Meekes en Tineke Griffioen in Peru. En dankzij Gerard organiseerde de Lions club in Noordwijk regelmatig sponsoracties voor diverse projecten van HoPe. Tot tweemaal toe werd er door de Lions een grote galaveiling georganiseerd in Huis ter Duin. De opbrengsten waren groot, mede dankzij de samenwerking met Wilde Ganzen.

Lees meer...

Een dag op pad met Walter naar Patacancha en Chaullacocha

De dag begon vroeg: om kwart over zes vertrokken we met één van de HoPe-auto ‘s vanuit Cusco. Oorspronkelijk zouden we om zeven uur vertrekken maar ons eerste contact in Urubamba moest om half acht weg. Naast Walter gingen ook Oscar en Mathilde mee. Mathilde is een 26-jarige Franse vrijwilligster met een studieopdracht. Het is een vlotte meid, spreekt redelijk Spaans, is zeer geïnteresseerd in alles van HoPe maar ze rookt. Zij is pas drie dagen actief voor HoPe en is haar eerste dag in Cusco goed ziek geweest van de hoogte. Het verhaal dat rokers minder last hebben omdat ze gewend zijn aan minder zuurstof klopt dus niet. Op heen- en terugweg hadden we diverse medereizigers.

Lees meer...

Nieuwe website

Wie www.stichtinghope.org oproept treft een geheel vernieuwde website aan. De laatste tijd is daar hard aan gewerkt. Je weet bij dergelijke dingen nooit precies wanneer het moment van online gaan is aangebroken, maar het is nu gelukt.
Het is de verdienste van Anita Hoetmer dat we nu over een meer modern ogende website beschikken. Behalve dat de zaak er nu anders uit ziet is er ook een aanzienlijk financieel voordeel. We kunnen nu zelf de website actueel houden zonder dat dat geld kost. Daarmee besparen we honderden euro’s per jaar, die we natuurlijk weer aan de Peruaanse projecten kunnen besteden.

Lees meer...

Stichting Handmelken Best overhandigt cheque aan HoPe

Op zaterdag 12 november reikte de Stichting Handmelken Best een aantal cheques uit aan organisaties die verantwoordelijkheid en begrip bevorderen voor de medemens in ontwikkelingslanden. De happening vond plaats in De Prinsenhof te Best en … Stichting HoPe was ook uitgenodigd.

Lees meer...

Afsluiting programma Ternura II


HoPe heeft in de jaren 2014 – 2016, samen met het Peruaans Ministerie van Onderwijs en met collega-NGO Plan Internationaal, het programma Ternura II uitgevoerd. In 2009 – 2012 heeft HoPe met dezelfde organisaties Ternura I uitgevoerd. In Ternura I was de aandacht vooral gevestigd op het verbeteren van de toegankelijkheid tot en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs voor 3- tot 5-jarige kinderen in inheemse berggemeenschappen. 

Lees meer...

Sheeped ondersteunt HoPe!

Sheeped foto 1

Sheeped is een duurzaam, trendy, Nederlands merk en verkoopt prachtige kleden en kussens, handgemaakt in de Andes regio. De kleden uit Peru, Bolivia en Chili worden van origine frazadas genoemd en zijn met de hand geweven van pure schapenwol. Sheeped is een initiatief van Tim en Anna, een ondernemend en reislustig stel, woonachtig in Alkmaar. Tijdens een prachtige reis door Chili werden zij verliefd op deze bijzondere kleden.

Lees meer...

Veel waardering voor ‘Spaans als Tweede Taal’

Knipsel

In de jaren 2014 tot en met 2016 heeft HoPe het programma Spaans als 2e taal uitgevoerd op de kleuterscholen, basisschool en middelbare school van de inheemse gemeenschap Tiracancha.

Wie had toen gedacht dat al binnen twee jaar leerlingen in staat zouden zijn om op het podium van een grote congreszaal zinnen uit het publiek foutloos in het Spaans om te zetten? 

Lees meer...

Nieuwe samenstelling bestuur HoPe NL

Binnen het bestuur van HoPe NL zijn sommige leden van functie gewisseld. Een en ander staat ook op de website.

Hier volstaan we met de volgende opsomming:
Voorzitter: Maarten Elling
Secretaris: Esther Dubbeld
Penningmeester: Kees van Ginkel
PR en Sociale Media: Sjanna Bosma
Vrijwilligers: Chiara Somers
Sponsoring in binnen en buitenland: Carmen Banda

Aanmelden nieuwsbrieven

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrieven.

Press enter to search
Press enter to search